Vad får du
egentligen?

Har du någonsin funderat över varför det är så viktigt vad kosttillskott innehåller?

Då snackar vi inte enbart de aktiva ingredienserna och deras fördelar som förmodligen avgör ditt val av produkter idag, utan hela vägen till den faktiska källan till ett vitamin eller mineral.

I Europa regleras kosttillskott i förhållande till livsmedelslagstiftningen och produkterna måste, precis som vanlig mat, uppfylla EU: s krav för t.ex. produktion, hygien, tillsatser, påståenden etc. Kosttillskott som marknadsförs i EU regleras i förhållande till EU: s direktiv om kosttillskott och beroende på land som tillskottet säljs i kan det finnas ytterligare nationella specialregler.

På Puori vill vi göra det mer transparent för konsumenten vad produkterna innehåller och, viktigast av allt, vad de inte innehåller. Vi gör detta genom test och certifiering från tredje part.

Kosttillskott är i grund och botten näringsämnen i koncentrerad form

När näringsämnen utvinns från naturliga källor blir de väldigt koncentrerade.
Med sådana koncentrationsnivåer ökar även potentiella spår av tungmetaller, bekämpningsmedel, gifter och andra oönskade ämnen från de naturliga ingredienserna. Därför testas varje enskild produktbatch från Puori vad gäller renhet och effektivitet av ett tredjepartslaboratorium.

Vi vill erbjuda våra kunder de bästa produkterna på marknaden och har alltid varit noga med att skapa kosttillskott där våra kunder vet exakt vad de får. Därför är transparens, ärlighet och kvalitet viktiga hörnstenar i vårt DNA och avgörande för utvecklingen av våra produkter


Processen i korthet

Grundligt urval

För Puori är det en viktig del av produktutvecklingen att noggrant välja leverantörer och noggrant testa ingredienser.

Tredjeparts testning

3. parts testning

Efter produktion skickas varje produktbatch till ett oberoende laboratorium där det testas för oönskade ämnen och kvalitet.

Clean label

Resultaten skickas sedan till Clean Label Project, som granskar batch-testet och certifierar det för renhet och kvalitet.

Transparens

Slutligen publiceras resultaten på hemsidan Clean Label Projects för fullständig transparens.

Vad betyder det att en produkt testas av tredje part?

Att en produkt testas av tredje part innebär att den blir den testad av oberoende laboratorier, vilket säkerställer att alla objektiva testkrav uppfylls. Producenten har ingen möjlighet att påverka resultatet av tredjepartstesterna.

I praktiken betyder detta att varje enskild produktbatch skickas ut för noggrann testning efter produktion.

"Vi vill vara en del av en framtid där definitionen av rena produkter inte definieras av marknadsföring, utan av reglerade laboratoriedata. För att leda genom gott exempel publicerar vi alla testresultat genom Clean Label Project”

Oliver Amdrup-Chamby, grundare och VD Puori

Vad testar vi?

Under analysen testas produkterna för 130 olika typer av skadliga bekämpningsmedel, tungmetaller och andra oönskade ämnen, med Kaliforniens Proposition 65 som ledstjärna (lag om säkert och giftfritt dricksvatten från 1986, strängare än EU-lagstiftningen). Sådana spår kan bero på industriell bearbetning eller miljöförorening. Det kan handla om rester av tungmetaller i fiskoljor eller spår av bekämpningsmedel, även i ekologiskt certifierade ingredienser. För det andra verifierar testerna även att produkterna innehåller den mängd aktiva ingredienser som anges på etiketten.

På detta sätt kan vi hålla vårt löfte om renhet och kvalitet.

+200

Pesticider
Tungmetaller
Toxiner

Hur hittar jag lättast testresultaten?

Efter laboratorietesterna godkänns och certifieras produkterna av Clean Label Project som publicerar resultaten på sin hemsida. Hitta ditt batch-nummer här.

Från och med nu och vidare under 2021 kommer i stort sett alla Puori-produkter att ha en QR-kod som du enkelt kan skanna för att ta del av specifika testresultat.

På så sätt kan du alltid kontrollera vad som exakt finns i din produkt och om den är av den lovade goda Puori-kvaliteten.

“Vårt mål är att bana väg för ökad transparens och rena produkter inom branschen.”

Vad får du
egentligen?

Har du någonsin funderat över varför det är så viktigt vad kosttillskott innehåller?

Då snackar vi inte enbart de aktiva ingredienserna och deras fördelar som förmodligen avgör ditt val av produkter idag, utan hela vägen till den faktiska källan till ett vitamin eller mineral.

I Europa regleras kosttillskott i förhållande till livsmedelslagstiftningen och produkterna måste, precis som vanlig mat, uppfylla EU: s krav för t.ex. produktion, hygien, tillsatser, påståenden etc. Kosttillskott som marknadsförs i EU regleras i förhållande till EU: s direktiv om kosttillskott och beroende på land som tillskottet säljs i kan det finnas ytterligare nationella specialregler.

På Puori vill vi göra det mer transparent för konsumenten vad produkterna innehåller och, viktigast av allt, vad de inte innehåller. Vi gör detta genom test och certifiering från tredje part.

Kosttillskott är i grund och botten näringsämnen i koncentrerad form

När näringsämnen utvinns från naturliga källor blir de väldigt koncentrerade.
Med sådana koncentrationsnivåer ökar även potentiella spår av tungmetaller, bekämpningsmedel, gifter och andra oönskade ämnen från de naturliga ingredienserna. Därför testas varje enskild produktbatch från Puori vad gäller renhet och effektivitet av ett tredjepartslaboratorium.

Vi vill erbjuda våra kunder de bästa produkterna på marknaden och har alltid varit noga med att skapa kosttillskott där våra kunder vet exakt vad de får. Därför är transparens, ärlighet och kvalitet viktiga hörnstenar i vårt DNA och avgörande för utvecklingen av våra produkter


Processen i korthet

Grundligt urval

För Puori är det en viktig del av produktutvecklingen att noggrant välja leverantörer och noggrant testa ingredienser.

3. parts testning

Efter produktion skickas varje produktbatch till ett oberoende laboratorium där det testas för oönskade ämnen och kvalitet.

Clean label

Resultaten skickas sedan till Clean Label Project, som granskar batch-testet och certifierar det för renhet och kvalitet.

Transparens

Slutligen publiceras resultaten på hemsidan Clean Label Projects för fullständig transparens.

Vad betyder det att en produkt testas av tredje part?

Att en produkt testas av tredje part innebär att den blir den testad av oberoende laboratorier, vilket säkerställer att alla objektiva testkrav uppfylls. Producenten har ingen möjlighet att påverka resultatet av tredjepartstesterna.

I praktiken betyder detta att varje enskild produktbatch skickas ut för noggrann testning efter produktion.

"Vi vill vara en del av en framtid där definitionen av rena produkter inte definieras av marknadsföring, utan av reglerade laboratoriedata. För att leda genom gott exempel publicerar vi alla testresultat genom Clean Label Project”

Oliver Amdrup-Chamby, grundare och VD Puori


Vad testar vi?

Under analysen testas produkterna för 130 olika typer av skadliga bekämpningsmedel, tungmetaller och andra oönskade ämnen, med Kaliforniens Proposition 65 som ledstjärna (lag om säkert och giftfritt dricksvatten från 1986, strängare än EU-lagstiftningen). Sådana spår kan bero på industriell bearbetning eller miljöförorening. Det kan handla om rester av tungmetaller i fiskoljor eller spår av bekämpningsmedel, även i ekologiskt certifierade ingredienser. För det andra verifierar testerna även att produkterna innehåller den mängd aktiva ingredienser som anges på etiketten.

På detta sätt kan vi hålla vårt löfte om renhet och kvalitet.

+200

Pesticider
Tungmetaller
Toxiner

Hur hittar jag lättast testresultaten?

Efter laboratorietesterna godkänns och certifieras produkterna av Clean Label Project som publicerar resultaten på sin hemsida. Hitta ditt batch-nummer här.

Från och med nu och vidare under 2021 kommer i stort sett alla Puori-produkter att ha en QR-kod som du enkelt kan skanna för att ta del av specifika testresultat.

På så sätt kan du alltid kontrollera vad som exakt finns i din produkt och om den är av den lovade goda Puori-kvaliteten.

“Vårt mål är att bana väg för ökad transparens och rena produkter inom branschen.”

Har du någonsin funderat över varför det är så viktigt vad kosttillskott innehåller?

Då snackar vi inte enbart de aktiva ingredienserna och deras fördelar som förmodligen avgör ditt val av produkter idag, utan hela vägen till den faktiska källan till ett vitamin eller mineral.

I Europa regleras kosttillskott i förhållande till livsmedelslagstiftningen och produkterna måste, precis som vanlig mat, uppfylla EU: s krav för t.ex. produktion, hygien, tillsatser, påståenden etc. Kosttillskott som marknadsförs i EU regleras i förhållande till EU: s direktiv om kosttillskott och beroende på land som tillskottet säljs i kan det finnas ytterligare nationella specialregler.

På Puori vill vi göra det mer transparent för konsumenten vad produkterna innehåller och, viktigast av allt, vad de inte innehåller. Vi gör detta genom test och certifiering från tredje part.

Kosttillskott är i grund och botten näringsämnen i koncentrerad form

När näringsämnen utvinns från naturliga källor blir de väldigt koncentrerade.
Med sådana koncentrationsnivåer ökar även potentiella spår av tungmetaller, bekämpningsmedel, gifter och andra oönskade ämnen från de naturliga ingredienserna. Därför testas varje enskild produktbatch från Puori vad gäller renhet och effektivitet av ett tredjepartslaboratorium.

Vi vill erbjuda våra kunder de bästa produkterna på marknaden och har alltid varit noga med att skapa kosttillskott där våra kunder vet exakt vad de får. Därför är transparens, ärlighet och kvalitet viktiga hörnstenar i vårt DNA och avgörande för utvecklingen av våra produkter


Processen i korthet

Grundligt urval

För Puori är det en viktig del av produktutvecklingen att noggrant välja leverantörer och noggrant testa ingredienser.

3. parts testning

3. parts testning

Efter produktion skickas varje produktbatch till ett oberoende laboratorium där det testas för oönskade ämnen och kvalitet.

Clean label

Resultaten skickas sedan till Clean Label Project, som granskar batch-testet och certifierar det för renhet och kvalitet.

Transparens

Slutligen publiceras resultaten på hemsidan Clean Label Projects för fullständig transparens.

Vad betyder det att en produkt testas av tredje part?

Att en produkt testas av tredje part innebär att den blir den testad av oberoende laboratorier, vilket säkerställer att alla objektiva testkrav uppfylls. Producenten har ingen möjlighet att påverka resultatet av tredjepartstesterna.

I praktiken betyder detta att varje enskild produktbatch skickas ut för noggrann testning efter produktion.

"Vi vill vara en del av en framtid där definitionen av rena produkter inte definieras av marknadsföring, utan av reglerade laboratoriedata. För att leda genom gott exempel publicerar vi alla testresultat genom Clean Label Project”

Oliver Amdrup-Chamby, grundare och VD Puori


Vad testar vi?

Under analysen testas produkterna för 130 olika typer av skadliga bekämpningsmedel, tungmetaller och andra oönskade ämnen, med Kaliforniens Proposition 65 som ledstjärna (lag om säkert och giftfritt dricksvatten från 1986, strängare än EU-lagstiftningen). Sådana spår kan bero på industriell bearbetning eller miljöförorening. Det kan handla om rester av tungmetaller i fiskoljor eller spår av bekämpningsmedel, även i ekologiskt certifierade ingredienser. För det andra verifierar testerna även att produkterna innehåller den mängd aktiva ingredienser som anges på etiketten.

På detta sätt kan vi hålla vårt löfte om renhet och kvalitet.

+200

Pesticider
Tungmetaller
Toxiner

Hur hittar jag lättast testresultaten?

Efter laboratorietesterna godkänns och certifieras produkterna av Clean Label Project som publicerar resultaten på sin hemsida. Hitta ditt batch-nummer här.

Från och med nu och vidare under 2021 kommer i stort sett alla Puori-produkter att ha en QR-kod som du enkelt kan skanna för att ta del av specifika testresultat.

På så sätt kan du alltid kontrollera vad som exakt finns i din produkt och om den är av den lovade goda Puori-kvaliteten.

“Vårt mål är att bana väg för ökad transparens och rena produkter inom branschen.”